YEMEKHANE SİSTEMİ AVANTAJLARI

Yemekhane Sistemleri ile;
1- Yemekhane Sistemi ile istenildiğinde kişi, departman ve personel bazında ve tarih-saat-dakika aralıklı olarak raporlar alınır.
2- Yemekhane Sistemi ile günlük yemek ihtiyacı bilinir.
3- Yemekhane Sistemi israfı önler.
4- Yemekhane Sistemi ile yemekhane giderleri doğru hesaplanır.
5- Yemekhane Sistemi seçenekli yemek hakkı tanımlamaları yapılabilir.
6- Yemekhane Sistemi kişiye özel otomatik fiş vererek farklı otomasyonlar oluşturulabilir.
7- Yemekhane Sistemi tüm Personele öğün ve giriş sayısı atamaları yapılarak ilgili personellerin yemekhaneyi sadece belirlenen zamanlarda ve adetlerde kullanmaları sağlanır.
8- Yemekhane Sistemi ile Yemekhanelere yabancı personelin girişi önlenir.