bilgi@solesystem.com.tr 0(212) 221 11 09 (Pbx) 0(850) 433 PITS

Yemekhane Kontrol Sistemi

Yemekhane Geçiş Kontrol Sistemi

Yemekhane sistemi, yemek sayısını tespit etme ve yemekhane girişini hak usulüne göre kontrol etme esasına dayanır. Sistem bu kontrolü sağlamasının yanında bilgisayar üzerinden tüm hareketleri raporlayabilir.

Yemekhane sistemi yemekhane girişine konulacak bir turnike veya yemekhane kapısına takılacak elektronik kilide proximity kart okuyucular takılarak, yemekhane programı üzerinden kullanıcılara turnike veya kapıyı günlük yada aylık bazda sayı kısıtlaması yapma mantığı ile çalışır.

yemekhane sistemi

Yemekhane Takip Programının Özellikleri

• Yetki yemekhane programı üzerinden verildiği için sistem online olarak çalışır.
• Kullanıcıların gün ,saat aralığı ve kullanım süreleri sınırlandırılabilir.
Örneğin: her gün 12:30-13:30 , 17:30-18:30 arası veya haftanın değişik günleri İçin değişik saatler tanımlanabilir.
• Kullanıcılar için maksimum yemek hakkı tanınabilir. Günlük hakkı 3 olarak tanımlanmışsa ,o gün içersinde üç kere geçiş hakkına sahiptir.
• Aylık yemek hakkı sınırlanabilir. Aylık 30 hakkı olan kullanıcı, kartını o ay boyunca 30 kere kullanma hakkına sahip olur.
• Kullanıcıların hesabına kontör yüklenebilir ve her geçişte kontör düşmesi sağlanır.
• Kişi sınırlaması yoktur.
• Kişi, gün ve bölüm bazında çeşitli raporlar alınabilir.
• Her bir seri porta 32 adet olmak üzere 255 adet okuyucu ve turnike bağlanabilir.
• Sistem online çalıştığı için değişik türdeki istekler programa entegre edilebilir.
• Değişik gruplar tanımlanıp kullanıcılar bu gruplara atanabilir.
• Yazılım veri tabanı access olup visual programlama dilinde yazılmıştır.
• Sürekli kullanan personel dışında misafir geçişleri ayrıca kontrol altına alınabilir ve hangi personelin misafiri olduğu takibi yapılabilir.
• Geçiş hakkı dolan personelin turnikeden geçişi engellenir.On lıne ekranda engellemenin nedeni ve istenirse resmi görülebilir.
• İstenilen tarih ve saat aralığında yemekhane giriş-çıkış hareketleri rapor edilebilir.
• TCP/IP protokolü ile bağlanabilir.
• Win 98 , XP , Vista vb… işletim sistemleri ile uyumludur.

Yemekhane Otomasyon Sistemi sayesinde ;

1- İstenildiği zaman kişi bazında , departman bazında ve tüm personel bazında ayrıca tarih-saat-dakika aralıklı olarak raporlar alınabilir.
2- Günlük yemek ihtiyacı net olarak bilinir.
3- İsraf önlenir.
4- Yemekhane giderleri doğru hesaplanır.
5- Seçenekli yemek hakkı tanımlamaları yapılabilir.
6- Kişiye özel otomatik fiş verilerek farklı otomasyonlar oluşturulabilir.
7- Personellere yiyebileceği öğün ve giriş sayısı atamaları yapılarak ilgili personellerin yemekhaneyi sadece belirlenen zamanlarda ve adetlerde kullanmaları sağlanılır.

Yemekhane Geçiş ve Kontrol Sistemi

İşletme boyutu büyüdükçe yemekhane daha önemli bir maliyet noktası olmaya başlar ve her önemli maliyet noktasında olduğu gibi iyi denetlenmesi tasarruf ve ekonomi için bir gerekliliktir. Bu noktada bizim çözümümüz yemekhanelerde de bu insiyatifi beraberinde getirmektedir.

Kamu kurumlarına getirilen en son yönetmelik ve tasarruf tedbirleri ile uyumlu olarak -ardışık ileriki günlerin planlaması - yaklaşımı da çözümlerimize entegre edilmiştir. Yemekhane giderleri kolayca hesaplanmakta, ayrıca çalışan personele verilen hizmet kalitesi artmakta ve artı bir değer yaratılmaktadır. Bu nedenle Yemekhane Kontrol Sistemleri Özellikle ön plana çıkmaktadır.

Yemekhane kontrol sisteminin avantajları tahmin edildiğinden fazladır. Yemekhane Kontrol ve Otomasyon sistemi ile;

1- Yemekhane Kontrol Sistemi ile İstenildiği zaman kişi bazında , departman bazında ve tüm personel bazında ayrıca tarih-saat-dakika aralıklı olarak raporlar alınabilir.
2- Yemekhane Kontrol Sistemi ile Günlük yemek ihtiyacı net olarak bilinir.
3- Yemekhane Geçiş sistemi ile israf önlenir.
4- Yemekhane Sistemi ile Yemekhane giderleri doğru hesaplanır.
5- Yemekhane Kontrol ve Geçiş Sistemi ile Seçenekli yemek hakkı tanımlamaları yapılabilir.
6- Kişiye özel otomatik fiş verilerek farklı otomasyonlar oluşturulabilir.
7- Personellere yiyebileceği öğün ve giriş sayısı atamaları yapılarak ilgili personellerin yemekhaneyi sadece belirlenen zamanlarda ve adetlerde kullanmaları sağlanılır.
8- Yemekhanelere yabancı personelin girişi önlenir.

Yemekhane Kontrol ve Geçiş Sisteminin İşleyişi;

Yemekhane hizmetlerinden faydalanacak Personel ve misafir kartları sisteme tanımlanır.
( Her birine birer manyetik kart verilir, ayrıca istenilirse parmak izi sistemi de tercih edilebilir. )

Yemekhane girişine konulan PDKS terminaline önce kartını okutur, böylece kişi sistem tarafından tanınır. Aynı öğün saatinde yemek hakkı 1 olan kişilere, sistem bir kere izin verdiğinden dolayı kişinin hakkı olmadan daha fazla yemek alması önlenmiş olur. Böylece işletme yemek giderlerinin net olarak tutacak ve israftan kolayca kaçınacaktır.

Çalışanların vardiyalarına göre yemek hakları kişiye özel düzenlenebilmektedir. Verilen özel izinle örneğin yemek hakkı 2 tanımlanan personel yanında 1 misafir de getirebilir. Örnekleri genişletmek mümkündür.

Yemekhane Sistemi çeşitli ihtiyaçlara göre kişi ve firmalara özel olarak da düzenlenebilen esneklikleri barındırmaktadır. Yemekhane girişlerine konulacak olan turnike yemekhane terminali ile de turnikeli geçişler sağlanmış olur.

Sistem Elemanları
• İstenen sayıda turnike
• Her turnike için kart okuma cihazı
• PİTS Yemekhane Kontrol Yazılımı
• Yemekhane Yazılımının çalışacağı, terminal bağlantılı bilgisayar

Scroll to Top